topbanner
ชื่อเล่น: พังน้องพร
เพศ: ผู้
อายุ: 20 ปี
งานอดิเรก: ชอบกินต้นกล้วย กล้วยสุก ต้นสัปปะรด
สิ่งที่ชอบที่สุด: ชอบให้คนลูบหัว

น้องพร2